St. Mary's Indian Orthodox Church 
Northern Virginia 
Home | About Us | Events | Contact Us 
Paathi Nompinte Shushroosha
Kizhakku
Soukhyam Piththala Sarppaththe
Veekshichchorkkulavaayathu Pol
Sleebaaye Nathi Cheyyunnor
Rogashamanam Netunnu
Karunaasaagaramaam Naathaa
Praarththichchatiyaarothu-Nnu
Kuriyelaayisson, Kuriyelaayisson, Kuriyelaayisson
Patinjnjaaru
Nompin Maddhye Jeevadamaam
Sleebaayin Vijayapathaaka
Nalkiya Rakshaakarane Ni-
Nnavathaaram Vismayaneeyam
Karunaasaagaramaam Naathaa
Praarththichchatiyaarothu-Nnu
Kuriyelaayisson, Kuriyelaayisson, Kuriyelaayisson
Vatakku
Dushtaathmaavotataraataan
Shakthi Nararkkillaaththinaal
Nompum Jeeva Sleebaayum
Naathan Nammalkkaay Nalki
Karunaa Saagaramaam Naathaa
Praarththichchatiyaarothunnu
Kuriyelaayisson, Kuriyelaayisson, Kuriyelaayisson
Thekkottu
Dushtaathmaavin Senayeve-
Nnaathmeeyam Jeevan Netaan
Nompin Natuvil Jeevadamaam
Sleebaaye Rakshakaneki
Karunaasaagaramaam Naathaa
Praarththichchatiyaarothu-Nnu
Kuriyelaayisson, Kuriyelaayisson, Kuriyelaayisson
Sleebaa Aaghosham

Kizhakk

Pattakkaaran: Doothanmaar Sevippone!
Janam: Eeshaa Nee Parishuddhan
Pattakkaaran: Krobenmaar Vaazhththunnone!
Janam: Shakthaa Nee Parishuddhan
Pattakkaaran: Sraappikal Kadeeshaarppone!
Janam: Mrhuthiheenaa Nee Parishuddhan
Pattakkaaran: Paapikalanuthaapaththotarthichchothunnu
Janam: Njangngalkkaay Krooshettone! Krhupa Cheyyenam
Patinjnjaar~

Pattakkaaran: Theemayar Haalal Cholvone!
Janam: Eeshaa Nee Parishuddhan
Pattakkaaran: Aathmeeyar Shlaahippone!
Janam: Shakthaa Nee Parishuddhan
Pattakkaaran: Manmayaraaghoshippone!
Janam: Mrhuthiheenaa Nee Parishuddhan
Pattakkaaran: Paapikalanuthaapaththotarthichchothunnu
Janam: Njangngalkkaay Krooshettone! Krhupa Cheyyenam
Vatakk

Pattakkaaran: Melullor Maanippone!
Janam: Eeshaa Nee Parishuddhan
Pattakkaaran: Maddhyamar Keerththikkunnone!
Janam: Shakthaa Nee Parishuddhan
Pattakkaaran: Keezhullor Kooppunnone!
Janam: Mrhuthiheenaa Nee Parishuddhan
Pattakkaaran: Paapikalanuthaapaththotarthichchothunnu
Janam: Njangngalkkaay Krooshettone! Krhupa Cheyyenam
Thekk

Pattakkaaran: Naathaa Krhupa Cheytheetenam
Janam: Naathaa Krhupa Cheyyuka Kanivaal
Pattakkaaran: Naathaa Karmmaarthanakale Nee
Kaikkontum Krhupa Cheytheetenam
Janam: Deveshaa The Sthothram
Pattakkaaran: Srashtaave! The Sthothram
Janam: Paapikalaam Daasarilaliyum Mashihaa Raajaave!
Sthothram Baarekmor